Lumberjack je otišao na hodočašće po svetu.

Kad sakupi nova znanja i veštine vratiće se sa novim proizvodima. Budite dobri i hvala na poverenju!